Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2014Sól w nasze rany, cały wagon soli
By nie powiedział kto, że go nie boli

Piach w nasze oczy, cały Synaj piasku
By nie powiedział kto, że widzi jasno

Głód w nasze trzewia, suche kromki głodu
By nie powiedział kto, że nie wie co głód

But w nasze krocza, kopniaków choć tysiąc
By nie powiedział kto, że spłodziłby co

Knut w nasze głowy, sto pałek umyślnych
By nie powiedział kto, że sobie myśli

Strach w nasze serca, tyle grozy gęstej
By nie powiedział kto, że nie zna lęku

I salwę w płuca czy też sznur na szyję
By nie powiedział kto, że jeszcze żyje

— Rafał Wojaczek
Reposted fromLittleJack LittleJack viawastedspace wastedspace

March 19 2014

8377 0642 390
rawr
Reposted bymagiciansassistantblovelyEvilWorm84inkwizytorsuczniksom3thingwildyoannzEveRdancingwithaghostxxxyirmelinodettastonedgoszkoterriblelovegumovskyWeksmushunoonecaresrareshiteverywherekahapuszkaszatanus-diabelos

March 14 2014

5211 61c7 390

innocence?

Reposted byczlowiekwchlodnishitsuriazazelbeskinnyhuman-bodyunderwearcreepylittlegreygirl
2578 92b6 390

seaside

Reposted bylajlatowo85lajlachaussettes-vertesblueberrypancakesbgtlomdzsrdzxenophobeparislifeheroespanafaxTomred97travelling-without-movingmcawesomekatastrofoobscenechowchowatrantakoszmaryimarysalzseenbalugosiakowelovewdeszczubzyitemizesensationcesarbanshenosceteipsumlalooparisseratoujoursparismy-lifespitala-lumuchlessyoannstoryofmylifemartexxxlauferpinkdresscalym-zyciemkarciairiewithmyheadinspacesuseopuella13papajothistrumpetinmyheadmadadreamwakemeupfckitmajkulivefreesardonicznaniewychamowaneenaciazupsonfollow-menoelledzizaaxel8frost
2476 4114 390
is this what love looks like?
Reposted byblackandwhitehuman-bodydefinition-of-lovehoregomvtevrrrstopmeLittleJackiamnotarobotmosshartbeamadamebitchfuckingbitchesinksfeterNieWiemrejkaMagnolia11lucywithdiamondsRachmaninowowahajskulkatastrofoimthedevililovemetalgazdasaturdaycomeslow
2368 438c 390

sunlight

Reposted bybeskinnytzarrogerthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl